Nieuws

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

  • 17 augustus 2017 16 augustus jl. zijn de resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het derde kwartaal 2017 gepubliceerd (NVG is lid van het conjunctuurpanel).
  • Bedrijfsbezoek Moonen Packaging

    • 14 augustus 2017 De groothandel staat in de top drie van sectoren waar de lichamelijke arbeidsbelasting het hoogst is: 52% van de werknemers doet fysiek belastend werk.

Publicatie ABN AMRO 'De circulaire handelsketen'

  • 13 juni 2017 Onlangs is de publicatie 'De circulaire handelsketen - Kansen voor de groothandel in een circulaire economie' van de ABN AMRO gepubliceerd welke in gezamenlijkheid met MVO Nederland is opgesteld.
  • CBS Kwartaalmonitor Groothandel

    • 08 juni 2017 Vandaag is de nieuwe kwartaalmonitor Groothandel van het CBS gepubliceerd.

Voordelen NVG

Lid zijn van het NVG betekent onderdeel uitmaken van gezamenlijke belangenbehartiging namens uw sector. Bovendien heeft u voordeel van het netwerk met diverse partners, zoals de ondernemingsorganisatie VNO-NCW, met wie het NVG een samenwerkingsverband heeft. Een kleine greep uit de partners:

Lees meer over de voordelen van NVG

border