blue

Voordelen lidmaatschap

Lid zijn van het NVG betekent onderdeel uitmaken van gezamenlijke belangenbehartiging namens uw sector en ondersteund worden bij het vinden van oplossingen voor branchespecifieke vragen.

Daarnaast kunnen de leden gebruik maken van NVG-faciliteiten voor de meer commerciële aspecten van de bedrijfsvoering.

Zo biedt het NVG collectieve kortingen aan bij partijen als Buma/Stemra, Sena en TNT- Express. Hieronder een overzicht van de partners en de bijbehorende diensten.

En het NVG werkt samen met diverse partners op het gebied van verzekeringen en financiering, bedrijfsovername en –opvolging, personeel & organisatie en verpakkingen.

 

 

Collectieve kortingsregeling inzake Buma/Stemra- en Sena-rechten (15%)

Op grond van de wet hebben zowel auteurs als uitvoerenden van muziek recht op een vergoeding indien hun muziek heropenbaar gemaakt wordt.
De inning van gelden ten behoeve van de auteurs wordt geregeld door de Buma/Stemra, ten behoeve van de uitvoerenden door Sena.

In veel bedrijven wordt muziek ten gehore gebracht. In deze gevallen is men Buma- en Sena-rechten verschuldigd.

Het NVG heeft zowel met Buma als met Sena een collectief contract gesloten. De leden van de aangesloten branches kunnen hieraan deelnemen en ontvangen daarvoor 15% korting.

De Buma tarieven zijn onder andere afhankelijk van het aantal m²  verkoopruimte-oppervlakte en het aantal personeelsleden ( Fte's) per werkruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht.
Aanmelding voor de Buma/Stemra-regeling uiterlijk vóór 1 november voorafgaand aan het jaar van deelname.

De Sena-tarieven zijn afhankelijk van het aantal in het bedrijf werkzame personeelsleden (Fte's), het aantal m2 kantineoppervlakte en het aantal telefoon-wachtlijnen. Aanmelding voor de SENA-regeling uiterlijk vóór 1 december, voorafgaand aan het jaar van deelname.

 • Voor inschrijving deelname collectieve kortingsregelingen klik hier
 • Voor algemene voorwaarden Buma/stemra klik hier
 • Voor algemene voorwaarden Sena klik hier
 • Voor NVG-tarieven BUMA en SENA regeling 2024  klik hier

Let op: bij inschrijving deelname NVG-collectiviteit raden wij u toch aan ook uit te schrijven bij BUMA resp. SENA.

 

Aon Verzekeringen

Teneinde aangesloten leden in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een breed scala van bedrijfsverzekeringen op collectieve basis, heeft Aon, na overleg met het NVG, besloten om een aparte afdeling op te richten voor de doelgroep Groothandel. Op deze afdeling hebben de medewerkers van Aon specifieke kennis van uw branche en dus ook van uw verzekeringsbehoefte. Zo bent u altijd verzekerd van dienstverlening op maat.

Verzekeringsprogramma's groothandel

Aon heeft diverse verzekeringsprogramma’s samengesteld in samenspraak met het NVG, de aangesloten brancheorganisaties en de afgevaardigde bedrijven. Deze programma’s omvatten het hele spectrum aan bedrijfsmatige en particuliere schadeverzekeringen, pensioenverzekeringen en zorg- en inkomensverzekeringen.

Overzicht verzekeringen

In overleg met het NVG heeft Aon de volgende collectieve (mantel) verzekeringen ontwikkeld:

 • Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering (BCA)
 • Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WEGAM)
 • Creditmanagement
 • Motorrijtuigenverzekering
 • Verzuimverzekering
 • WGA-Eigenrisicodragersverzekering
 • WGA-Hiaatverzekeringen
 • Ongevallenverzekering
 • Zorgverzekering
 • Pensioenverzekering (via het Pensioenfonds)

Voor alle overige verzekeringen kan Aon een oplossing op maat aanbieden, gebaseerd op onze kennis en ervaring binnen de groothandelbranche.

 

Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel (SPNG)

Het fonds biedt voor zowel ondernemers in de groothandel als voor hun medewerkers een aantrekkelijke pensioenregeling (zie www.spng.nl).

 

TNT Express

Het NVG heeft een overeenkomst met TNT Express voor het gebruik van nationale en internationale express- en koeriersdiensten. Voor meer informatie over deze diensten (zie: www.tntexpress.nl).

TNT Express heeft op ieder continent eigen netwerken, waarbij gebruik gemaakt wordt van eigen middelen zoals depots, trucks en vliegtuigen.

U kunt als lid van het NVG gebruik maken van deze diensten en zo profiteren van een aantrekkelijke korting op de tarieven van TNT Express.

Klik op Tarievenlijst 2018 voor inzicht in de scherpe tarieven die het NVG u dankzij de collectiviteit  kan bieden.

 

Uw TNT Domestic Services

Voor uw nationale zendingen biedt TNT de volgende mogelijkheden:

 • Sameday, uw zending wordt vandaag opgehaald en vandaag bezorgd;
 • 9:00 Express, uw zending wordt vandaag opgehaald en morgen vóór 9:00 bezorgd;
 • 10:00 Express, uw zending wordt vandaag opgehaald en morgen vóór 10:00 bezorgd;
 • 12:00 Express, uw zending wordt vandaag opgehaald en morgen vóór 12:00 bezorgd;
 • Express, uw zending wordt vandaag opgehaald en morgen voor einde werkdag bezorgd.

Door grootschalige inkoop heeft het NVG aantrekkelijke tariefafspraken met TNT gemaakt voor het verzenden van uw spoedzendingen naar het buitenland.

Uw TNT Internationale services

Sameday, uw zending wordt vandaag opgehaald en vandaag bezorgd;

 • 9:00 Express, uw zending wordt vandaag opgehaald en morgen vóór 9:00 bezorgd;
 • 10:00 Express, uw zending wordt vandaag opgehaald en morgen vóór 10:00 bezorgd;
 • 12:00 Express, uw zending wordt vandaag opgehaald en morgen vóór 12:00 bezorgd;
 • Express, uw zending wordt vandaag opgehaald en morgen voor einde werkdag bezorgd.
 • 12:00 Economy Express, uw zending wordt vandaag opgehaald en overmorgen vóór 12:00 uur bezorgd;
 • Economy Express: uw zending wordt vandaag opgehaald en overmorgen vóór einde werkdag bezorgd;

Per bestemming kan de exacte overkomstduur worden opgevraagd óf check: www.tntexpress.nl

De Korrel Consultancy BV

Verpakken in relatie tot wetgeving en milieu. Sinds 1997 werkt het NVG samen met De Korrel Consultancy BV op het gebied van verpakkingsadvies (zie www.korrel.nl).

Vandaag de dag moet een verpakking niet alleen beschermen en het product transportabel maken, maar ook voldoen aan een onderscheidende presentatie, bevorderen van logistieke efficiëntie en automatische verwerkbaarheid én voldoen aan wet & regelgeving. Als u verpakte goederen importeert of exporteert, heeft u te maken met verpakkingswetgeving, zoals in Nederland het Besluit Beheer Verpakkingen en de Verpakkingenbelasting of in andere EU landen met equivalenten daarvan. Niet alleen met milieu-verpakkingswetgeving maar ook met regelgeving rond voedingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, etikettering en veiligheid kunt u te maken krijgen.

De Korrel Consultancy helpt bedrijven met dit alles zo praktisch mogelijk om te gaan. Dit kan zijn in de vorm van een helpdesk (Module-1), consult op locatie, voorlichtingsbijeenkomst of zelfs een volledige verpakkingscursus.

Ondernemersplein en Kamer van Koophandel

Bezoek de website van het Ondernemersplein en de Kamer van Koophandel. Op deze sites kunt u veel informatie vinden over alles wat met ondernemen te maken heeft.
Heeft u een vraag of vraagstuk, bel dan de Kennis- en advieslijn van de Kamer: 088 - 5852222. Voor vragen over financiering kunt u bellen met de financieringsdesk: 0800 - 1014.
Voor meer informatie over Innovatie  klik hier; in één oogopslag krijgt u een overzicht van tools, bijeenkomsten etc.
Hetzelfde maar dan voor Internationaal ondernemen klik hier

TK Advocaten Notarissen

Leden van het NVG kunnen profiteren van een mantelovereenkomst die het NVG heeft afgesloten met het kantoor TeekensKarstens Advocaten Notarissen (TK) voor juridische dienstverlening. Dit betreft advocatuur en notariaat. Op basis van de mantelovereenkomst kunnen leden op scherpe voorwaarden hun behoefte voor wat betreft externe juridische dienstverlening onderbrengen bij TK.
Tevens kan TK NVG-leden, zowel op branche- als op individueel niveau, voorlichten over actuele onderwerpen en veel voorkomende issues. Dat kan via cursussen, seminars met een algemene strekking of meer op maat. De mantelovereenkomst bevat ook een zogenaamde “klankbordclausule”; deze houdt in dat bij juridische vragen die snel telefonisch of via de e-mail kunnen worden afgedaan, geen kosten worden berekend.

NLinBusiness

Om de aangesloten leden en brancheorganisaties in de gelegenheid te stellen advies in te winnen over allerlei onderwerpen op het gebied van internationaal zakendoen is het NVG een samenwerking aangegaan met NLinBusiness. De aangesloten leden en branches bij het NVG kunnen NLinBusiness inschakelen voor diverse thema’s betreffende export en internationalisering.

blue

Nieuws

border