blue

Netwerk

Het NVG vormt de oren en ogen van haar leden in Den Haag en bepaalt voor sectorbrede thema’s wat de gezamenlijke inzet moet zijn. Het NVG zit dicht op het vuur en bouwt aan versteviging van het netwerk om niet alleen in te spelen op actuele ontwikkelingen maar ook namens de sector belangen op de politieke agenda te zetten.

Lidmaatschappen

Het netwerk van het NVG verbreedt zich door de diverse lidmaatschappen van o.a.


Partners

Het NVG werkt samen met een aantal partners. De leden van het NVG kunnen gebruik maken van de diensten en producten van deze partners.

Via onderstaande links leest u meer over de organisaties. Op de pagina Voordelen van het NVG - lidmaatschap leest u meer over de voordelen die de partnerships met deze partijen opleveren.

 • Aon
  Teneinde aangesloten leden in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een breed scala van bedrijfsverzekeringen op collectieve basis, heeft Aon, na overleg met het NVG, besloten om een aparte afdeling op te richten voor de doelgroep Groothandel.
   
 • SPNG (Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel)
  Het fonds biedt voor zowel ondernemers in de groothandel als voor hun medewerkers een aantrekkelijke pensioenregeling.
   
 • MKB Advies Partners
  Om de aangesloten leden in de gelegenheid te stellen advies in te winnen over allerlei onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering is het NVG een samenwerking aangegaan met MKB Adviseurs. De aangesloten leden bij het NVG kunnen MKB Adviseurs inschakelen voor diverse adviesthema’s betreffende hun bedrijfsvoering.
   
 • BUMA-STEMRA en SENA
  Naast de regelingen voor verzekeringen en pensioenen, kunnen leden tevens gebruik maken van interessante collectieve kortingen op bijvoorbeeld BUMA en SENA. Buma- en Sena-regeling. Op grond van de wet hebben zowel auteurs als uitvoerenden van muziek recht op een vergoeding indien hun muziek heropenbaar gemaakt wordt. De inning van gelden ten behoeve van de auteurs wordt geregeld door de BUMA, ten behoeve van de uitvoerenden door SENA.
   
 • TNT
  Het NVG heeft een overeenkomst met TNT Express voor het gebruik van nationale en internationale express- en koeriersdiensten. U kunt als lid van het NVG gebruik maken van deze diensten en zo profiteren van een aantrekkelijke korting op de tarieven van TNT Express.
   
 • De Korrel Consultancy BV
  Verpakken in relatie tot wetgeving en milieu. Sinds 1997 werkt het NVG samen met De Korrel Consultancy BV op het gebied van verpakkingsadvies.
   
 • Ondernemersplein en Kamer van Koophandel
  Op deze sites kunt u terecht voor allerlei informatie wat met ondernemerschap te maken heeft.
   
 • TK Advocaten Notarissen
  Leden van het NVG kunnen profiteren van een mantelovereenkomst die het NVG heeft afgesloten met het kantoor TeekensKarstens Advocaten Notarissen (TK) voor juridische dienstverlening. Dit betreft advocatuur en notariaat. Op basis van de mantelovereenkomst kunnen leden op scherpe voorwaarden hun behoefte voor wat betreft externe juridische dienstverlening onderbrengen bij TK.
  Tevens kan TK NVG-leden, zowel op branche- als op individueel niveau, voorlichten over actuele onderwerpen en veel voorkomende issues. Dat kan via cursussen, seminars met een algemene strekking of meer op maat. De mantelovereenkomst bevat ook een zogenaamde “klankbordclausule”; deze houdt in dat bij juridische vragen die snel telefonisch of via de e-mail kunnen worden afgedaan, geen kosten worden berekend.    
   
 • NLinBusiness
 • Om de aangesloten leden en brancheorganisaties in de gelegenheid te stellen advies in te winnen over allerlei onderwerpen op het gebied van internationaal zakendoen is het NVG een samenwerking aangegaan met NLinBusiness. De aangesloten leden en branches bij het NVG kunnen NLinBusiness inschakelen voor diverse thema’s betreffende export en internationalisering.
blue

Nieuws

border