blue

Nieuws & publicaties

ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)

ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)

21 mei 2024

Afgelopen donderdag zijn de resultaten van de COEN-Enquête over het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd. Het NVG is lid van het conjunctuurpanel.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is voor het tiende kwartaal op rij negatief en komt aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 uit op -6,0. Dit is lager dan het gemiddelde van de reeks (-4,1), maar een stijging ten opzichte van een kwartaal eerder, toen de indicator uitkwam op -7,7. Hiermee ligt het ondernemersvertrouwen op het hoogste niveau sinds het begin van het eerste kwartaal van 2022. Bij acht van de veertien bedrijfstakken stijgt de stemmingsindicator en bij zes is sprake van een daling. Alleen in de bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie en de delfstoffenwinning is het ondernemersvertrouwen positief.

Zie: https://ondernemersplein.kvk.nl/coen

Voor het kwartaalrapport klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border