blue

Kernthema's

Het NVG ondersteunt en faciliteert de bij haar aangesloten branches en groothandelsondernemingen bij de sector brede belangenbehartiging. Het NVG ondersteunt op verzoek van haar leden ook bij andere branchespecifieke vragen. De focus ligt op een viertal thema’s.

Het NVG ondersteunt op verzoek van haar leden ook bij andere branchespecifieke vragen. Concreet zet het NVG in op: agendering van onderwerpen in Den Haag, aanpassen van wet- en regelgeving, kennisuitwisseling, onderzoek en natuurlijk promotie van de sector in zijn geheel.

Import en exportmotor MKB

Het NVG werkt continu aan een verbinding tussen het MKB en de verschillende groothandelssectoren. Het NVG zet in op het creëren en ontsluiten van internationale handelsnetwerken om de export uit te breiden. Het NVG zorgt voor aansluiting van de sector bij de Greenports, Technoports en de topsectoren van het Rijk. Ook het toegenomen ondernemersvertrouwen in Europa en een aantrekkende Amerikaanse economie moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse export toeneemt. Het NVG brengt kennis in die gezien de herkomst vanuit de verschillende branches en sectoren een unieke kruisbestuiving en dwarsdoorsnede oplevert. Bijvoorbeeld op het gebied van verpakkingen, geconditioneerd vervoer en integratie van ICT-systemen.

Ketenoptimalisatie

Optimalisatie in de keten is een kans voor de Nederlandse groothandel. Het gaat om samenwerken gericht op realiseren van schaalvoordelen. Maar ook om voor- en achterwaartse integratie in één organisatie waardoor omloopsnelheden worden verhoogd en voorraden kunnen worden verlaagd. De groothandel legt zich steeds meer toe op business to consumer naast business to business. Het NVG laat zien wat de sector zelf doet aan innovatie en ketenoptimalisatie, toont wat de impact van internet is op de keten en maakt kansen en mogelijkheden ook op het gebied van financiering van de sector inzichtelijk. Daarnaast brengt het NVG (internationale) ketenpartners met elkaar in contact om ideeën en ervaringen uit te wisselen over onder andere logistieke integratie, financiering, internationale handel en ICT. Het initiëren van onderzoeken die deze kennis vergroten is een belangrijke inspanning van het NVG. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek ‘Aan de slag met samenwerking in de logistiek’ dat in samenwerking met TNO is uitgevoerd.

Verduurzaming van de sector

De groothandel werkt hard aan verduurzaming van de sector. De groothandel ziet het als zijn taak retourstromen zo in te richten (closed loop supply chains) dat ketens worden geordend en minimale verspilling optreedt. Het NVG maakt inzichtelijk dat de groothandel een belangrijke schakel is in de circulaire economie waarin herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd wordt. Tevens wijst het NVG op de intermediaire rol die de groothandel speelt in het vergroten van de ketenverantwoordelijkheid als het gaat om zaken als het vermijden van kinderarbeid en het aanpakken van onveilige werkomstandigheden, enzovoorts.

Scholing & personeel

De groothandel, banenmotor van Nederland, staat of valt bij voldoende en gekwalificeerd personeel. De huidige crisis en de daarmee verkrappende arbeidsmarkt is de reden om op langere termijn energie te steken in eigen opleidingen om technische kennis, maar ook kennis op het gebied van logistiek en distributie te behouden. Daarnaast zijn groothandels door hun veranderende rol ook meer en meer op zoek naar commerciële medewerkers die vanuit de techniek oplossingen en concepten kunnen verkopen in plaats van losse producten. Het NVG werkt aan een verbeterde aansluiting van opleiding en de behoefte van de groothandel.

Internationaal zakendoen

NVG werkt samen met NLinBusiness; jouw gids voor internationaal ondernemen. NLinBusiness is hét platform voor de duizenden MKB’ers en brancheorganisaties die (meer) internationaal willen ondernemen, maar dat nog niet doen. De reden? Gebrek aan kennis van de markt, onbekende wet en regelgeving en moeite om partners te vinden. Voor hen zou internationaal ondernemen makkelijker moeten zijn.

NLinBusiness ondersteunt ondernemers die internationaal willen groeien. Ze hebben wereldwijd 40 Cities of Opportunity geselecteerd. In deze steden bouwen zij nu actief aan NL Business Hubs, sterke netwerken van Nederlandse ondernemers en lokale service-partners. Zo vind je snel de juiste mensen om je heen. En wordt internationaal zakendoen net zo makkelijk als ondernemen in Nederland

blue

Nieuws

border