blue

Inzet

Het NVG is de overkoepelende ondernemingsorganisatie die de belangen behartigt van de Nederlandse groothandel en de daaraan gelieerde internationale handel. Zowel brancheverenigingen als groothandelsondernemingen zijn lid van het NVG.

Waarom doen we wat we doen?

De toegevoegde waarde van het NVG is om beleidsbepalers, politici en organisaties continu te wijzen op de rol en het belang van de groothandel voor de Nederlandse economie. Vanuit een gezamenlijk gedragen agenda komt het NVG op voor de internationale en nationale belangen van de gehele sector. Het NVG is al jarenlang gesprekspartner van de overheid en werkt mee aan beleid en de randvoorwaarden om als sector ook in de toekomst te blijven innoveren en in te zetten op verbetering van de arbeidsproductiviteit. Het NVG kan dit niet alleen maar werkt intensief samen met haar leden. Het NVG streeft naar interactie omdat dit de kennisdeling en innovatiekracht van de sector ten goede komt. Het NVG is trots op de resultaten die de groothandel, ook in onstuimige tijden, geboekt heeft en zet zich dan ook 100% in om de geleverde inspanning, ook in de toekomst, te blijven verzilveren.

blue

Nieuws

  • ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)
    15 novVandaag zijn de resultaten van de COEN-Enquête over het vierde kwartaal van 2021 gepubliceerd (NVG is lid van het conju..
  • Kwartaalupdate Rabobank
    25 oktOm spelers in retail en groothandel te helpen en te inspireren, publiceert de Rabobank regelmatig over de kernthema's va..
  • Samen voor de Zaak
    30 sepAon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, heeft in samenwerking met..
  • Bekijk meer nieuws
border