blue

Lidmaatschap NVG

Lid zijn van het NVG betekent onderdeel uitmaken van gezamenlijke belangenbehartiging namens uw sector en ondersteund worden bij het vinden van oplossingen voor branchespecifieke vragen. Daarnaast biedt het lidmaatschap aanvullende voordelen voor uw bedrijfsvoering.

Zowel brancheverenigingen als individuele groothandelsondernemingen kunnen zich aansluiten bij het NVG.

De leden kunnen gebruik maken van NVG-faciliteiten voor de meer commerciële aspecten van de bedrijfsvoering. Hiervoor werkt het NVG samen met diverse partners op het gebied van verzekeringen en financiering, bedrijfsovername en –opvolging en personeel & organisatie. Tevens biedt het NVG collectieve kortingen aan bij partijen als Buma/Stemra, Sena en TNT Express. Lees hierover meer in het overzicht: 'Voordelen van het NVG –lidmaatschap'

Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat (mw. J. Bosman): per email: info@nvg.nl of telefonisch: 070 - 34 90 750.

Opzeggen lidmaatschap
Conform de statuten van het NVG kan opzegging van het lidmaatschap alleen geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, per aangetekend schrijven dat voor één oktober in het bezit van de algemeen secretaris/directeur van het NVG moet zijn. Het postadres is Postbus 93002, 2509 AA  DEN HAAG.

blue

Nieuws

  • ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)
    15 novVandaag zijn de resultaten van de COEN-Enquête over het vierde kwartaal van 2021 gepubliceerd (NVG is lid van het conju..
  • Kwartaalupdate Rabobank
    25 oktOm spelers in retail en groothandel te helpen en te inspireren, publiceert de Rabobank regelmatig over de kernthema's va..
  • Samen voor de Zaak
    30 sepAon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, heeft in samenwerking met..
  • Bekijk meer nieuws
border