blue

Nieuws & publicaties

ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)

ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)

15 februari 2024

De resultaten van de COEN-Enquête over het eerste kwartaal van 2024 zijn gepubliceerd. Het NVG is lid van het conjunctuurpanel.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is voor het negende kwartaal negatief en komt aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 uit op -7,7. Dit is lager dan het gemiddelde van de reeks (-4,0), maar een stijging ten opzichte van een kwartaal eerder, toen de indicator uitkwam op -10,1.

Hiermee ligt het ondernemersvertrouwen op het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2022. Bij zeven van de veertien bedrijfstakken daalt de stemmingsindicator, bij zes neemt het toe en bij één bedrijfstak blijft het ondernemersvertrouwen onveranderd.
Alleen in de bedrijfstakken informatie en communicatie en de zakelijke dienstverlening is de stemmingsindicator positief.

Klik hier voor het kwartaalrapport.

Zie ook https://ondernemersplein.kvk.nl/coen

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border