blue

Nieuws & publicaties

Update kwartaalomzetcijfers groothandel CBS

Update kwartaalomzetcijfers groothandel CBS

03 juni 2013

Op 31 mei jl. zijn de actuele kwartaalomzetcijfers van de groothandel van het CBS verschenen (index 2010 = 100).

De data van het eerste kwartaal 2013 zijn toegevoegd. Het betreft een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Transportbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008'.
De cijfers in deze tabel wijken af van de cijfers tot en met het jaar 2012 in voorgaande tabel. Dit is het gevolg van het verleggen van de basis van de indexcijfers van het jaar 2005 naar 2010 en een actualisering van de wegingsfactoren.

Via de navolgende link kunt u rechtstreeks naar het overzicht van deze cijfers:
Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border