blue

Nieuws & publicaties

Onderzoek naar de ontwikkeling van de investeringsquote in 7 bedrijfstakken

Onderzoek naar de ontwikkeling van de investeringsquote in 7 bedrijfstakken

28 januari 2013

Welke factoren bepalen de bedrijfsinvesteringen, hoe hebben deze zich ontwikkeld en waarom blijft de Nederlandse investeringsquote achter bij vergelijkbare landen?

Dit zijn de vragen die centraal staan in dit onderzoek. Onderzoekbureau EIM heeft daarvoor een literatuurstudie verricht, een enquête gehouden onder ondernemers en de relevante data voor Nederland vergeleken met 7 benchmarklanden in Europa. Daarbij is gekeken naar de volgende 7 bedrijfstakken: metaalindustrie, voeding- en genotmiddelenindustrie, communicatie- en postsector, groothandel, detailhandel en reparatie, transportbedrijven en de dienstverlening en opslag voor vervoer. 
Ook het NVG heeft geparticipeerd in de klankbordgroep van het onderzoek.

Voor meer informatie over het onderzoek (onderzoeksvraag en conclusies)  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/01/24/dynamiek-van-investeringen-in-nederland.html

Voor het rapport klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border