blue

Nieuws & publicaties

Duurzaam meer geld verdienen in de groothandel

Duurzaam meer geld verdienen in de groothandel

14 november 2012

In het kader van het Branche Innovatie Contract heeft het NVG met TNO en innovatieplatform Syntens een gezamenlijk congres over duurzame logistiek en samenwerking georganiseerd.

Het NVG heeft het streven een grotere rol te spelen als het gaat om kennisontwikkeling en kennisoverdracht voor de logistieke functie van de groothandel. Daarom is in 2011 een Branche Innovatie Contract (BIC) met TNO afgesloten met de focus op de thema’s duurzaamheid en samenwerking. Speciale aandacht kregen concrete onderwerpen zoals interne prestatiemeting, voorraadbeheer, duurzaamheids-prestatiemeting (CO2-prestatieladder) en duurzaam transport. De conclusie is dat de groothandel in Nederland duurzamer moet worden. Teveel inkopen, derving, onverkoopbare voorraden en transport zijn belangrijke redenen voor onduurzaamheid. Tijdens een congres op 31 oktober jl. zijn verschillende aspecten van duurzame logistiek en onderlinge logistieke Samenwerking aan NVG-leden gepresenteerd.

Sprekers uit theorie en praktijk brachten een duurzaam voorraadbeheer, horizontale en verticale samenwerkings-mogelijkheden en planning en besturing als unique selling points van de toekomst onder de aandacht van de deelnemers. Daarnaast was een belangrijk onderdeel van het congres om ook een concrete handleiding te geven om morgen met duurzame samenwerking aan de slag te gaan. Welke tools en methoden zijn er, wat zijn de belangrijkste maatregelen om te verduurzamen en wat houdt duurzaamheid nog meer in dan groene maatregelen waren onderwerpen van discussie en ervaringsuitwisseling. Deze mix van onderwerpen en discussielevels maakte het congres dan ook bijzonder interessant zoals L. de Kerf, directeur  drankenhandel PLUYM, zei: “Het seminar was verrassend "out of the box”, zeer informatief en professioneel opgezet. Het heeft ons wederom aan het denken gezet  en nieuwe ideeën gegeven.”

Het programma zag er als volgt uit:

  • De duurzame groothandel: No guts – no glory; Walther Ploos van Amstel (TNO)
  • Duurzame samenwerking in transport; Sandra Nap (Stichting Natuur & Milieu), Egbert Guis (TNO)
  • Duurzaam voorraadbeheer in de groothandel; Paul Durlinger (Voorraadacademie)
  • Duurzame magazijnen in de groothandel; Robert Brouwer (Technische Unie)
  • Innoveren doe je zo; Michiel de Jong (Syntens)

Uiteindelijk stond er aan het eind van de dag nog een centrale vraag open die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden: Wat moet u beslist vandaag doen om voor de uitdagingen van 2020 klaar te zijn? Olaf Buter managing director Adamasgroep paste deze vraag concreet toe: “Zijn de logistieke distributiecentra’s die we nu hebben of ontwikkelen binnenkort nog nodig?”

Klik hier voor het rapport Duurzaam voorraadbeheer http://www.nvg.nl/publicaties

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border