blue

Nieuws & publicaties

Congres NVG - TNO / Duurzaam meer geld verdienen in de groothandel

Congres NVG - TNO / Duurzaam meer geld verdienen in de groothandel

14 september 2012

Het NVG zoekt samen met TNO naar mogelijkheden om duurzame logistiek en onderlinge logistieke samenwerking te bevorderen.

Op woensdag 31 oktober a.s. vindt een seminar plaats over hoe duurzaam meer geld te verdienen in de groothandel.
Doel is het stimuleren van verbeteringen in de logistieke bedrijfsvoering, gericht op meer duurzaamheid in de logistieke keten en het versterken van de marktpositie. Doelgroep is het senior management.

De vijf redenen om te (willen) komen:

1. Leren hoe je klanten blij maakt in super competitieve         markten.

2.  Een spiegel voorgehouden krijgen: waar staan we vandaag? Welke verbeteringen doen er echt toe en dragen straks bij aan de winst?

3. Ervaringen horen van andere (vooral MKB) groothandels met de aanpak van duurzame logistiek in de keten.

4. Hoe pak je nu logistieke innovaties stap voor stap aan en wie kan je daarbij helpen?

5. Laat je verrassen en inspireren! Niets doen zal blijken geen optie te zijn.

Het seminar wordt gehouden in:

Vergadercentrum FHI
Dodeweg 6 (gebouw B)
3832 RC  Leusden

Aanvang: 12.30 uur. Het einde is voorzien om 17.30 uur (met aansluitend een borrel) 

Deelname aan het seminar is gratis.

Aanmelden voor dit congres kan middels een e-mail naar mevrouw Jacqueline Mohamed (info@nvg.nl) met vermelding van de naam van het bedrijf, naam van de deelnemer, zijn/haar functie en de contactgegevens.

Medio oktober ontvangen de deelnemers de bevestiging met het definitieve programma.

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border