blue

Nieuws & publicaties

ING Groothandel Halfjaarbericht: Diversificatie steeds belangrijker / Fragiele groei

ING Groothandel Halfjaarbericht: Diversificatie steeds belangrijker / Fragiele groei

29 augustus 2012

De op export gerichte groothandel fungeert, mede door de zwakke binnenlandse markt, meer en meer als een van de drijvende krachten achter onze economie.

Om deze rol ook in de toekomst te kunnen vervullen kan het echter niet enkel leunen op de traditionele nabijgelegen handelspartners. Geografische diversificatie wordt steeds belangrijker om te kunnen blijven profiteren van de groeiende wereldhandel en tegelijkertijd risico’s te spreiden.

Sterk, maar ook kwetsbaar
Met een verwachte omzetgroei van 2,6% in 2012 en 3,4% in 2013 doet de groothandel het relatief goed ten opzichte van andere sectoren in Nederland. Toch is ook de groothandel kwetsbaar. Niet alleen is de groei beduidend lager dan in 2010 en 2011, ook het aantal faillissementen in de sector laat een stijging zien. Gedurende de eerste helft van 2012 werden volgens het CBS maar liefst 462 faillissementen genoteerd. Meer dan in 2010 en 2011, maar nog onder het aantal van 2009. De kwetsbaarheid zit met name bij groothandels die sterk afhankelijk zijn van de binnenlandse markt. Zowel consumenten als bedrijfsleven zijn terughoudend, resulterend in dalende particuliere bestedingen en krimpende bedrijfsinvesteringen. 

Export: diversificatie belangrijker
Een gevolg van de zwakke binnenlandse markt is dat de groothandel steeds meer op het buitenland leunt. Nu was de sector altijd al gericht op de export. Verschil is echter dat daarbij niet meer alleen op nabije ‘veilige’ havens gebouwd kan worden. In Zuid-Europa is sprake van krimpende economieën, terwijl in Noord-Europa de onzekerheid over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de belangrijke Duitse economie toeneemt. 

Voor de groothandel geldt daarom dat steeds vaker een visie gevraagd wordt die verder reikt dan Europa. Een omschakeling is noodzakelijk nu de schuldencrisis heeft aangetoond dat afhankelijkheid van één of enkele markten gevaren met zich meebrengt. Geografische diversificatie wordt belangrijker om te kunnen blijven groeien en om risico’s zo veel mogelijk te spreiden. In dit opzicht loopt Nederland achter op andere Europese landen. Het aandeel van de BRIC landen in de Nederlandse uitvoer is weliswaar gestegen tot 4,3% in 2011, maar in andere landen zoals België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden en Italië loopt dit aandeel op tot 7% à 8% en in Duitsland zelfs richting 12%.

Marktkennis en internationale netwerken
Diversificatie betekent overigens niet enkel meer export richting de BRIC landen. Ook buiten Europa is spreiding belangrijk om diverse andere snel groeiende economieën te bereiken. “Investeren in marktkennis en netwerken wordt voor de groothandel nog belangrijker om de kansen op het internationale speelveld te benutten en de mondiale concurrentiestrijd te winnen.” stelt Marinus van der Meer, sectormanager Groothandel bij de ING. “Door de blik te verbreden kan de groothandel ook in de toekomst de rol van belangrijke exportmotor voor de Nederlandse economie vervullen.”

Klik hier voor het Groothandel Halfjaarbericht voor meer achtergronden en cijfers.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Marinus van der Meer, Sectormanager Groothandel
Tel.: 020 – 5766594
Max Erich, ING Economisch Bureau, 020 - 5647046

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border