blue

Nieuws & publicaties

Brancheloket voor de Groothandel ontwikkeld

Brancheloket voor de Groothandel ontwikkeld

20 september 2012

Verzuim binnen bedrijven neemt toe, ziektekosten stijgen en de begeleiding van zieke werknemers wordt steeds intensiever. Ook binnen de groothandel krijgen werkgevers een steeds grotere verantwoordelijkheid over de gezondheid van hun werknemers.

Om werkgevers in de groothandel hierbij te ondersteunen heeft de  verzekeringspartner van het NVG, Meeùs, in samenwerking met De Amersfoortse Verzekeringen en arbodienstverlener MaetisArdyn het Brancheloket Groothandel ontwikkeld.

Dit is een unieke combinatie van een verzuimverzekering, een WGA Eigenrisicodragersverzekering en Arbodienstverlening. De werkgever kiest zelf van welke onderdelen binnen het Brancheloket voor de Groothandel hij gebruik wil maken. Wanneer alle onderdelen met elkaar worden gecombineerd is het voordeel en gemak het grootst.

De voordelen van het Brancheloket voor de Groothandel in het kort:

*       Inkoopvoordeel:  scherp ingekochte premies

*       Gemak: één aanspreekpunt en maatwerk in      dienstverlening

*       Snelheid: adequate zorg , zonder onnodige wachttijden

*       Zekerheid: professionele ondersteuning bij uw wettelijke verplichtingen (Poortwachtergarantie)

*       Compleet: alles met betrekking tot verzuim onder één dak 

Bij de laatste editie van het Groothandel Magazine (nummer 3/2012)  is een folder over het Brancheloket voor de Groothandel bijgevoegd.
Op pagina 16 van het Groothandel Magazine staat bovendien een artikel over dit onderwerp.

Meer weten over het Brancheloket voor de Groothandel?

Nadere informatie over de verschillende onderdelen binnen het brancheloket en de bijbehorende voordelen zijn tevens te vinden op de website www.brancheloketgroothandel.nl 

Via de website kan ook direct een offerte worden aangevraagd.
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de verzekeringspartner van het NVG: Meeùs.

 Telefoon:     020 – 301 87 63 / e-mail:       groothandel@meeus.com

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border