blue

Nieuws & publicaties

Ondernemers: nog geen weg omhoog in eerste kwartaal

Ondernemers: nog geen weg omhoog in eerste kwartaal

26 februari 2012

De omzet van het bedrijfsleven nam in het vierde kwartaal van 2011 licht toe, hoewel de toename kleiner was dan een kwartaal eerder werd verwacht. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

De omzet van het bedrijfsleven nam in het vierde kwartaal van 2011 licht toe, hoewel de toename kleiner was dan een kwartaal eerder werd verwacht. Voor het eerste kwartaal van 2012 verwachten ondernemers een omzetdaling.

De werkgelegenheid in het bedrijfsleven nam in het vierde kwartaal af, conform de verwachtingen die ondernemers een kwartaal eerder uitspraken. De verwachting is dat deze daling zich in het eerste kwartaal doorzet.

Positieve uitzondering vormt de groothandel, die nog een omzetstijging verwacht. De groothandel is tevens de enige sector waar ondernemers een toename van de werkgelegenheid verwacht.

De bouw blijft de sector met de meest negatieve omzetverwachtingen. Maar ook in de horeca en overige dienstverlening (reparatie, persoonlijke dienstverlening) zijn de verwachtingen negatief.

Het sentiment over de orderinstroom is verslechterd. Voor het eerste kwartaal zijn de ondernemers die een krimp van de orderportefeuille voorzien in de meerderheid. Ook de winstgevendheid is in het vierde kwartaal verder verslechterd. Deze verslechtering doet zich over de volle breedte van het bedrijfsleven voor: in alle sectoren en in alle regio’s.

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB-Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

Voor het persbericht van VNO-NCW: http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Ondernemers_nog_geen_weg_omhoog_in_eerste_kwartaal_2195.aspx?source=%2fPages%2fDefault.aspx

Het hele rapport is te downloaden op de website van de Kamer van Koophandel: http://www.kvk.nl/coen

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border