blue

Nieuws & publicaties

ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)

ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)

17 augustus 2023

Woensdag 16 augustus jl. zijn de resultaten van de COEN-Enquête over het derde kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, komt aan het begin van het derde kwartaal van 2023 uit op -8,3. Dit is ongeveer hetzelfde als een kwartaal eerder toen de indicator uitkwam op -8,1.  Daarmee blijft het ondernemersvertrouwen negatief sinds begin 2022.

In de helft van de bedrijfstakken neemt het ondernemersvertrouwen toe, in de andere helft neemt het af. De grootste stijging is te zien bij de bouwnijverheid, de grootste daling bij de autohandel en -reparatie. Bij de meeste bedrijfstakken is de stemming nog steeds negatief.

Voor het kwartaalrapport klik hier

 

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border