blue

Nieuws & publicaties

ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)

ConjuctuurEnquête Nederland (COEN)

18 mei 2022

Vandaag, 18 mei 2022, zijn de resultaten van de COEN-Enquête over het tweede kwartaal van 2022 gepubliceerd (NVG is lid van het conjunctuurpanel).

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, staat aan het begin van het tweede kwartaal 2022 op 16,8. Een toename ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In bijna alle bedrijfstakken is het sentiment positief en nam het vertrouwen toe.

Het ondernemersvertrouwen laat sinds de coronapandemie grote schommelingen zien, die sterk samenhangen met de dan geldende coronamaatregelen. Dat geldt met name voor de bedrijfstakken die direct door lockdowns worden geraakt.

Zie ook: http://www.ondernemersplein.nl/coen

Voor het kwartaalrapport klik hier
 

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border