blue

Nieuws & publicaties

CBS Groothandel Internationaliseringsmonitor 2019

CBS Groothandel Internationaliseringsmonitor 2019

26 september 2019

Vandaag heeft het CBS de derde editie van de Internationaliseringsmonitor 2019 gepubliceerd. De groothandel staat centraal in deze publicatie.

De groothandel is een bedrijfstak waarvan het belang voor de Nederlandse economie én internationale handel in de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen.

Zo is de groothandel onder andere een belangrijke werkgever. De bijna 90.000 bedrijven die in 2018 actief waren in de groothandel en handelsbemiddeling boden plaats aan 464 duizend voltijdbanen, goed voor 6,1 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. 

  • De groothandel is goed voor 1/3 van de omzet van het Nederlandse bedrijfsleven, waarvan de branches overige gespecialiseerde groothandel, groothandel in consumentenartikelen en groothandel in voedingsmiddelen de grootste bijdrage leveren.
  • Circa 30 procent van de werknemers in de groothandel is een vrouw, in tegenstelling tot 37 procent in het totale Nederlandse bedrijfsleven.
  • De loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook aanwezig in de groothandel, weliswaar in mindere mate dan in het Nederlandse bedrijfsleven. Zo verdienen vrouwen in de groothandel (Nederlandse bedrijfsleven) ongeveer 3 (4,60) euro per uur minder dan mannen.

Daarnaast vormt de groothandel een belangrijke schakel tussen bedrijven en productieketens, zowel nationaal als internationaal. Groothandelaren zijn bijvoorbeeld belangrijk als tussenpersoon bij het exporteren waardoor ze andere bedrijven in staat stellen om hun goederen in het buitenland af te zetten. In 2015 ging ongeveer 47 miljard euro export via de groothandel naar het buitenland, waar de Nederlandse economie dan circa 30 miljard aan overhield.

  • Circa 51 procent van alle Nederlandse groothandelaren had geen handel met het buitenland in 2016. Hierbij gaat het om groothandelaren die als schakel in binnenlandse productieketens fungeren.
  • Toch is de groothandel één van de meest exportgerichte bedrijfstakken. In 2017 verdiende deze bedrijfstak ongeveer 40 miljard euro aan export van goederen en diensten. 16,5 procent van wat Nederland in totaal verdient aan de export komt tot stand dankzij groothandel.
  • Het merendeel van de exportverdiensten van groothandel komt tot stand doordat andere bedrijfstakken exporteren, waarbij groothandelaren fungeren als intermediairs. De toegevoegde waarde van deze indirecte bijdrage aan de export van goederen en diensten was goed voor 25 miljard euro in 2017.

Klik hier voor de publicatie

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border