blue

Nieuws & publicaties

Nederland gaat naar Next Level

Nederland gaat naar Next Level

17 juni 2016

Gisteren zijn VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland gestart met NL Next Level.

Onder de vlag van NL Next Level willen ondernemers, in het licht van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, het komende jaar het gesprek voeren hoe Nederland de economische, sociale en ecologische transformatie kan maken. Voor een brede en duurzame welvaart moet Nederland naar een hoger niveau van groei en haar verdienvermogen versterken en zo kansen voor iedereen scheppen.

Onder de titel NL Next Level zullen de komende maanden voorstellen worden ontwikkeld om als ondernemers onze bijdrage te leveren aan het Nederland van de toekomst.

Klik hier voor de publicatie 'Investeren in de transformatie van Nederland'

Zie ook www.nl-nextlevel.nl

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border