blue

Nieuws & publicaties

Data-alignment bij de groothandel

Data-alignment bij de groothandel

14 februari 2013

Wereldwijd volgen ingrijpende ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. De opkomst van nieuwe technologie en internet, globalisering, duurzaamheid en vergrijzing domineren de agenda. Tegelijkertijd is sprake van een economische teruggang en stellen klanten steeds hogere eisen aan producten en diensten. Ook op de groothandel – één van de belangrijkste aanjagers van de Nederlandse economie – missen deze ontwikkelingen hun uitwerking niet.

Het rapport “Data alignment bij de groothandel” schetst een beeld van de gevolgen die dit voor deze bedrijfstak heeft en is het resultaat van twee jaar onderzoek. Dit onderzoek is verricht door TNO op initiatief van het Nederlands Verbond voor de Groothandel.

Voor het rapport klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border