blue

Nieuws & publicaties

Rapport Duurzaam voorraadbeheer

Rapport Duurzaam voorraadbeheer

31 oktober 2012

De groothandel in Nederland moet duurzamer worden. Teveel inkopen, derving en onverkoopbare voorraden zijn de belangrijkste redenen voor onduurzaamheid.

Het NVG werk samen met TNO aan een nog betere positie van de groothandel. De focus van logistieke keten op laagste integrale kostprijs en continue innovatie bij bedrijven leidt tot meer uitbesteding en de noodzaak tot logistieke ketenoptimalisatie.

Samen met TNO organiseerde het NVG in 2011 en 2012 workshops rond duurzaam ondernemen. Thema's als de CO2-prestatieladder, het meten van duurzaamheid, duurzaam werken, transport, ICT-systemen, gebouwen en duurzaam inkopen kwamen ter sprake. Leerzame lessen over kosten en baten, het invoeren van duurzame maatregelen en de ervaringen in de praktijk,

E.e.a. heeft geresulteerd in het rapport "Duurzaam voorraadbeheer".

Klik hier voor het rapport

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border