blue

Nieuws & publicaties

Innovatiekracht Midden-Nederland

Innovatiekracht Midden-Nederland

05 januari 2012

Begin 2009 hebben Kamer van Koophandel Midden-Nederland en Octrooicentrum Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de innovatiekracht van Midden-Nederland op basis van octrooiaanvragen als maat voor innovatie.

Het onderzoek heeft waardevolle inzichten gegeven in de verdeling van octrooiaanvragen naar grootteklasse qua aantal werknemers en branche van de aanvragende bedrijven. Ook werden innovatieve hotspots (ruimtelijke verdeling) van octrooiaanvragende bedrijven in Midden-Nederland duidelijk. De resultaten gaven alle aanleiding om het onderzoek te verbreden naar geheel Nederland. Het door EZ gefinancierde en door EIM uitgevoerde Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap heeft dit onderzoek in samenwerking met NL Octrooicentrum op zich genomen.

klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border