blue

Nieuws & publicaties

EIM-rapport

EIM-rapport

11 januari 2012

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft EIM de Exportindex MKB ontwikkeld.

Die brengt het aantal exporteurs in kaart en de exportomvang naar grootteklasse. In het kader van de Exportindex MKB is eveneens gekeken naar het verschijnsel indirecte export. Het ministerie van EZ is geïnteresseerd in het belang en de betekenis van de indirecte export van het MKB en wil hier meer over weten. In de industrie en de landbouw exporteren veel (kleinschalige) producenten niet zelf, maar zij maken gebruik van handelsagenten en (gespecialiseerde) handelshuizen. Dit verkennend onderzoek besteedt speciale aandacht aan de indirecte export.

Vragen waarop een antwoord wordt gegeven zijn:
− Wat is indirecte export? Hoe moet het worden gedefinieerd?
− Hoe groot is de indirecte export van het MKB?
− Waarom kiezen bedrijven voor indirecte in plaats van directe export?
− In hoeverre vormt indirecte export een opstap voor beginnende exporteurs?
− Welke rol speelt de groothandel hierbij? 

klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border