blue

Nieuws & publicaties

EIM-rapport

EIM-rapport

11 april 2012

Over de internationalisering van met name het MKB in het agrocluster is nog weinig kennis.

In 2007 heeft EIM voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) de export van het MKB in kaart gebracht. Daarbinnen is een ruwe indicatie gegeven van de export van het totale agrocluster voor het jaar 2005. Dit was een welkome invulling van een kennishiaat. De gepresenteerde informatie over het agrocluster was echter beperkt van opzet. Er zijn wel diverse gegevens over internationale handel van agrarische producten beschikbaar, maar goede (recente) data over de ex- en import van ondernemingen in het agrocluster, met name van het MKB2, ontbreken. Beleidsmatig is juist het kleinschalige bedrijfsleven de doelgroep, omdat daar relatief veel potentieel onbenut wordt gelaten.

klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border