blue

Nieuws & publicaties

Nederland en de BRIC’s: oorzaken van de beperkte aansluiting van Nederlandse bedrijven

Nederland en de BRIC’s: oorzaken van de beperkte aansluiting van Nederlandse bedrijven

24 november 2011

Brazilië, Rusland, India en China, de zogenaamde BRIC-landen, zijn de vier grootste opkomende markten die zich onderscheiden door een sterke economische groei en een grote dynamiek. Hun marktpotentie voor een exportland als Nederland is daarom groot. Het aandeel van de Nederlandse export naar de BRIC-landen ligt echter lager dan het EU-gemiddelde. Voor de Nederlandse economie is het dan ook van belang de geografische samenstelling van zijn exportmix te verschuiven in de richting van een groter BRIC-aandeel.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft APE,  in samenwerking met Heliview Research, opdracht gegeven te onderzoeken welke belemmeringen het Nederlandse bedrijfsleven ondervindt, danwel percipieert bij de export van goederen en diensten naar BRIC landen. Middels een telefonische enquête is Nederlandse bedrijven gevraagd naar de belemmeringen die exporteurs voorzien of ervaren bij het exporteren naar of investeren in een BRIC land. Ook is respondenten gevraagd naar een oordeel over het Nederlandse export-ondersteuningsbeleid.

Het onderzoeksrapport kunt u hier lezen.

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border