blue

Nieuws & publicaties

TNO-rapport

TNO-rapport "Strategievorming logistiek" oktober 2010

11 juni 2012

Het NVG wil een grotere rol spelen voor haar lidorganisaties als het gaat om de logistieke functie van de groothandel.

De manier waarop invulling gegeven kan worden aan deze logistieke functie zal in de toekomst wellicht veranderen door, onder meer, toenemende verkeerscongesties, verslechterende bereikbaarheid, beperkende voorschriften, toenemende logistieke eisen van de klant en milieu eisen. Om aan haar rol inhoud te geven wil het NVG een strategiedocument over logistiek opstellen. Hierin dient toegelicht te worden wat de strategische doelen zijn, waarom deze doelen belangrijk zijn en op welke wijze deze gerealiseerd moeten gaan worden. Het NVG heeft TNO gevraagd in dit strategievormingsproces een ondersteunende rol te spelen.

klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border