blue

Nieuws & publicaties

Nieuwe tarieven verpakkingenbelasting bekend

Nieuwe tarieven verpakkingenbelasting bekend

16 november 2011

Er zijn nieuwe tarieven voorgesteld voor de verpakkingenbelasting per 1 januari 2012. De tarieven moeten nog definitief vastgesteld worden in de politiek.

Zoals bekend heeft het Kabinet het voornemen om per
1 januari 2013 de verpakkingenbelasting af te schaffen. Een onderhandelingsdelegatie buigt zich namens het bedrijfsleven over een mogelijke uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor inzameling en herverwerking van verpakkingsafval, vanaf 1 januari 2013.

Voor de tarieven klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border