blue

Nieuws & publicaties

Rabobank KwartaalUpdate Retail & Groothandel

Rabobank KwartaalUpdate Retail & Groothandel

13 mei 2019

De Rabobank heeft een nieuwe KwartaalUpdate Retail en Groothandel over het tweede kwartaal, getiteld "Van kansen profiteren? Positioneer je goed!" uitgebracht.

De retail- en groothandelssector is in een fundamentele transitie door veranderingen in klantgedrag, demografie, concurrentie en technologie. Om spelers in deze sectoren te helpen en te inspireren, publiceert de Rabobank regelmatig over de kernthema's van de sectoren en de gevolgen daarvan voor de strategie van retailers en groothandels. In aanvulling op de maandelijkse Retail Update die gericht is op actualiteiten in de retailsector, publiceert de Rabobank ieder kwartaal een KwartaalUpdate waarin men ingaat op voor zowel retail als groothandel belangrijke thema’s.

De overkoepelende boodschap van deze KwartaalUpdate is dat er ook in de huidige, uitdagende marktomstandigheden kansen zijn voor retailers en groothandelaren, maar dat het inspelen hierop een goede positionering en een daarop afgestemde strategie vergt. Dit wordt uitgewerkt in een aantal onderwerpen die als volgt kunnen worden samengevat:

  • Er is nog steeds sprake van groei in de detailhandel en groothandel, maar de vooruitzichten worden minder goed.
  • Voor zowel retailers als groothandels geldt dat een goede positionering essentieel is om van kansen te profiteren. De uitwerking hiervan is verschillend voor retail en voor groothandel.
  • Fysieke retail blijft waardevol, maar retailers moeten werken aan twee issues: digitalisering en operationele uitmuntendheid. We geven 2 x 5 tips om kansen te benutten.
  • De traditionele waardeketen verandert in een waardewiel: een flexibel netwerk waarin de klant centraal staat en op meerdere manieren door meerdere partijen bediend kan worden. Het waardewiel biedt kansen voor retail en groothandel.
  • Voor zowel retailers als groothandels worden ICT en data steeds belangrijker. Cybercrime is een risico dat voortdurend groter wordt en vraagt om actie.

Klik hier voor de KwartaalUpdate Retail en Groothandel

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border