blue

Nieuws & publicaties

Kansen voor internationalisering MKB

Kansen voor internationalisering MKB

07 november 2011

Eind september 2011 heeft de Europese Commissie het rapport "Opportunities for the Internationalisation of European SMEs" en 10 achtergronddocumenten

op de website van DG Enterprise gepubliceerd http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/enterprise-europe-network/intern_event_en.htm)

Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf EIM heeft deze studie met partners uit het Europese ENSR netwerk en CSES in Engeland uitgevoerd. De resultaten zijn op een reeks onderzoeksactiviteiten gebaseerd, o.a.:

* grote telefonische enquête in alle 27 lidstaten;
* een inventarisatie van honderden internationaliserings-    programma's in  alle 27 lidstaten:
* een serie interviews en workshops in Brazilië, Rusland, India, China (de BRICs), Ukraine, Zuid Korea en Japan;
* een analyse van Eurostat handelscijfers met deze landen

Klik hier voor het rapport

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border