blue

Nieuws & publicaties

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

17 november 2017

Vandaag zijn de resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het vierde kwartaal 2017 gepubliceerd (NVG is lid van het conjunctuurpanel).

Ondernemers verwachten voor 2018 een verdere toename van de omzet, de export, de werkgelegenheid en de investeringen.
Per saldo verwacht 30 procent volgend jaar meer omzet te behalen dan in 2017. Ook de verwachtingen voor de buitenlandse omzet zijn gunstig. Verder zijn ondernemers positief gestemd over de verwachte ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Per saldo voorziet bijna 18 procent een groei van het personeelsbestand. In 2018 nemen de verwachte investeringsuitgaven volgens per saldo 10 procent van de ondernemers toe.

Ondanks de positieve vooruitzichten komt het ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal met een stand van 13,4 lager uit dan in het derde kwartaal. Deze afname volgt op een periode van vier kwartalen waarin het ondernemersvertrouwen onafgebroken verbeterde tot 15,9 in het derde kwartaal van dit jaar. De indicator bereikte toen het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2008. Ondanks de afname van het ondernemersvertrouwen staat het nog steeds op een hoger niveau dan eind vorig jaar.

De grootste afname in vertrouwen is in de groothandel. Deze is afgenomen met ruim 10 punten. In het derde kwartaal stond de indicator op 30,2 en aan het begin van het vierde kwartaal op 19,9. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, zijn deze ondernemers minder positief gestemd over de omzetontwikkeling in de afgelopen drie maanden en de verwachtingen voor de omzet in het lopende kwartaal. Ook over de ontwikkeling van het economisch klimaat zijn zij minder positief dan in het vorige kwartaal. Het vertrouwen is weliswaar gedaald, maar nog steeds zeer positief en het ligt ruimschoots boven het gemiddelde (+2,7) sinds de start van de waarneming in 2008.
 

Klik hier voor het kwartaalrapport

Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen
 

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border