blue

Nieuws & publicaties

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

18 mei 2017

Ondernemers zijn aan het begin van het tweede kwartaal positiever dan ooit. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op 15,5.

Het bereikte daarmee het hoogste niveau sinds het begin van de metingen eind 2008. De cijfers zijn in lijn met de positieve cijfers over het eerste kwartaal, die eerder deze week naar buiten kwamen. 

Bouw- en groothandel positiefst
In nagenoeg alle sectoren zijn ondernemers goed gestemd, met name in de bouw en de groothandel. Vooral in de sector informatie en communicatie (uitgeverijen, media en ict-bedrijven) verbeterde het ondernemersvertrouwen in vergelijking met een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen in deze sector maakte een sprong van bijna 12 punten en is daarmee de grootste verbetering vergeleken met andere sectoren. Alleen in de delfstoffenwinning is het vertrouwen nog negatief.

Groei werkgelegenheid
Het aantal ondernemers dat een groei van de werkgelegenheid verwacht, is verder toegenomen. Per saldo verwacht ruim 16 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Dit aantal is sinds het begin van de metingen in 2008 niet eerder zo groot geweest als nu. Vorig jaar in het tweede kwartaal verwachtte nog 8 procent van de ondernemers een uitbreiding van de werkgelegenheid.

Invloed van Brexit
Voor het eerst werd ondernemers gevraagd naar de effecten van de Brexit. Ruim 90 procent van de ondernemers verwacht het komende kwartaal (nog) geen invloed op hun omzet. Van de ondernemers die wel invloed verwachten, voorziet het grootste deel dat de handel zal afnemen.

Klik hier voor kwartaalrapport

Voor nadere informatie zie ook: http://www.ondernemersplein.nl/coen

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border