blue

Nieuws & publicaties

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

23 november 2016

De ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio, grootte van de bedrijven en bedrijfstak.

Recentelijk zijn de resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het vierde kwartaal 2016 gepubliceerd (NVG is lid van het conjunctuurpanel).  

De ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het vierde kwartaal onverminderd positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam uit op 9,2.
In de groothandel en de bouw blijft het ondernemersvertrouwen het grootst. 

Klik hier voor de enquête

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border