blue

Nieuws & publicaties

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

27 mei 2016

De ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio, grootte van de bedrijven en bedrijfstak.

Recentelijk zijn de resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het tweede kwartaal 2016 gepubliceerd (NVG is lid van het conjunctuurpanel).  

Ondernemers verwachten een groei van de werkgelegenheid in het tweede kwartaal van 2016. Het ondernemersvertrouwen, dat de stemming van ondernemers weergeeft, blijft sterk positief met 8,8, maar is wel iets lager dan vorig kwartaal. Net als in het eerste kwartaal is in de groothandel en de bouw het ondernemersvertrouwen het grootst.

Klik hier voor de resultaten aan

Zie ook: www.ondernemersplein.nl/COEN

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border