blue

Nieuws & publicaties

SBB Sectorkamerrapportage Handel 2016

SBB Sectorkamerrapportage Handel 2016

22 april 2016

Het NVG heeft zitting in de SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). SBB stelt bruikbare, gezaghebbende informatie en kennis beschikbaar over de arbeidsmarkt, de stagemarkt en de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Dat doen ze voor studenten, beroepsonderwijs, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Sectorale afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken vinden hun oorsprong mede in het hebben van een gedeeld beeld over de sector en de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Voor een doelmatig aanbod van opleidingen, dat aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt, zet SBB zich in om regio's en sectoren te ondersteunen bij een goede dialoog tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn hiervoor de basis.

Zoals opgenomen in het jaarplan dat is vastgesteld door het bestuur, levert SBB in het voorjaar van 2016 voor elke sectorkamer, voor het eerst, een rapportage met laatste trends en ontwikkelingen in de sectorale arbeidsmarkt. Samen met belanghebbenden wil SBB informatie blijven verzamelen en actualiseren. De gebruikte methoden dragen bij aan eenduidigheid en vergelijkbaarheid van beroepen en opleidingen.

De sectorkamerrapportage vormt de basis voor verdere doorontwikkeling. Op basis hiervan analyseert en duidt de sectorkamer hoe ze gezamenlijk tegen de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt aankijkt. Dit is het gezamenlijk vertrekpunt om afspraken te maken over de aansturing van de uitvoeringstaken en de basis voor het oplossen van bestaande en nieuwe knelpunten.

Klik hier voor de sectorkamerrapportage

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border