blue

Nieuws & publicaties

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

ConjunctuurEnquête Nederland (COEN)

03 maart 2016

De ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio, grootte van de bedrijven en bedrijfstak.

Recentelijk zijn de resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het eerste kwartaal 2016 gepubliceerd (NVG is lid van het conjunctuurpanel).  

Ondernemers zijn overwegend positief begonnen aan 2016. Het ondernemersvertrouwen, dat de stemming van ondernemers weergeeft, komt uit op 9,3; het hoogste niveau sinds 2011. Vooral in onze sector, de groothandel, en de bouw was het ondernemersvertrouwen groot.

Klik hier voor de resultaten

Zie ook: www.ondernemersplein.nl/COEN

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border