blue

Nieuws & publicaties

Financiering van bedrijfsleven blijven ondersteunen

Financiering van bedrijfsleven blijven ondersteunen

27 juli 2015

Vorige week is uit onderzoek door Panteia in opdracht van het ministerie van EZ (Financieringsmonitor) gebleken dat het voor het MKB nog steeds lastig is om aan financiering te komen.

Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat ondernemers zich meer dan voorheen breder oriënteren met betrekking tot het verkrijgen van financiering. Het rapport is aan de Tweede Kamer aangeboden.

Tevens blijkt uit de financieringsmonitor dat het midden- en kleinbedrijf weer een grotere kans van slagen heeft om geld te lenen.
VNO-NCW en MKB Nederland wijzen er wel op dat de overheid bedrijven moet blijven ondersteunen hierbij, en moet stimuleren dat er nieuwe aanbieders van bedrijfsfinanciering komen. 

Garantieregeling handhaven 
Het lijkt beter te gaan met de kredietverlening, maar het mkb heeft een aantal slechte jaren achter de rug en heeft ingeteerd op het vermogen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. De situatie is nog lang niet genormaliseerd. Daarom moet de overheid de kredietverlening blijven ondersteunen met de BMKB-garantieregeling. 

Meer loketten nodig 
Daarnaast moeten nieuwe aanbieders van financiering, zoals kredietunies, crowdfunding en mkb-fondsen, de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Er moeten naast de banken meer loketten komen waar bedrijven terechtkunnen voor financiering. Met de digitale financieringswijzer (www.ondernemerskredietdesk.nl) van de ondernemingsorganisaties worden ondernemers wegwijs gemaakt in het snel veranderde financieringsaanbod. 

Volledige bedrag 
Uit de financieringsmonitor blijkt dat 74 procent van de aanvragen resulteert in een lening van het volledige bedrag. Vorig jaar was dat nog 54 procent. Grote bedrijven krijgen nog steeds makkelijker een lening dan kleine bedrijven. 

Klik hier voor de Financieringsmonitor

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border