blue

Nieuws & publicaties

Blij met miljoeneninvestering Kamp in innovatie mkb

Blij met miljoeneninvestering Kamp in innovatie mkb

11 maart 2015

Minister Kamp gaat 20 miljoen extra investeren in innovatie, onderzoek en productontwikkeling in het mkb. Tot eind 2016 kunnen mkb-bedrijven profiteren van 6 miljoen euro voor productontwikkeling via 'Innovatieprestatiecontracten'. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hiervoor in Kansrijk -de groeiagenda voor het mkb- gepleit. Zij zijn blij met de terugkeer van deze regeling, die in 2013 werd afgeschaft.

Initiatief Van Veen/Vos
De ondernemingsorganisaties vinden het ook positief dat er meer geld beschikbaar komt voor het midden- en kleinbedrijf in de topsectoren. En dat budget gereserveerd is voor de SBIR (Small Business Innovation Research), waarmee innovatief inkopen gestimuleerd worden. Dit blijkt uit een brief van minister Henk Kamp van Economische Zaken over de uitwerking van het initiatief van Michiel van Veen (VVD) en Jan Vos (PvdA).

Innovatieprestatiecontracten
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van IPC-regelingen (Innovatieprestatiecontracten), omdat deze de innovatiesamenwerking tussen mkb-bedrijven moeten stimuleren. Ook buiten de topsectoren. Volgens hen, en minister Kamp, kan een IPC resulteren in een nieuw product of concept en in verbeteringen van processen. Met name voor het midden- en kleinbedrijf, dat vaak niet zelf een (grote) R&D-afdeling heeft, zijn Innovatieprestatiecontracten van groot belang. Dit instrument richt zich namelijk juist op ontwikkeling en snellere implementatie van innovaties in het mkb.
In innovatieprestatiecontracten (IPC) werken mkb-ondernemers onder leiding van een bijvoorbeeld een brancheorganisatie in groepen van minimaal 10 bedrijven samen aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. In 2015 stelt Kamp 3 miljoen euro beschikbaar en in 2016 eveneens 3 miljoen. Zo kunnen per jaar ongeveer tien innovatieprestatiecontracten met totaal minimaal honderd deelnemers gestart worden. VNO-NCW en MKB-Nederland zullen worden betrokken bij de vormgeving. Het doel is om er een echte brancheregeling van te maken.

Toekomstfonds
Het kabinet reserveert daarnaast ook de komende tien jaar in totaal 50 miljoen euro extra investeringskapitaal voor innovatieonderzoek. Zo komt er in totaal 150 miljoen euro aan investeringskapitaal beschikbaar voor onderzoeksprojecten vanuit het Toekomstfonds. Het geld wordt benut voor investeringen in onderzoeksfaciliteiten en om onderzoekers intensiever samen te laten werken met bedrijven, aldus Kamp.
'Het kabinet biedt met deze impulsen ondernemers en onderzoekers kansen om samen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen waar Nederlanders morgen en overmorgen hun brood mee gaan verdienen. Dat is van grote waarde voor onze aantrekkende economie', aldus minister Henk Kamp. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven dit in Kansrijk, de groeiagenda voor het mkb.

Smart industry
Ook vinden de ondernemingsorganisaties het positief dat geld gereserveerd wordt voor smart industry via dit toekomstfonds. Wel is nog onduidelijk op welke manier deze middelen zullen worden weggezet. Eerder al heeft VNO-NCW en MKB- Nederland gepleit voor een eenvoudig fonds, waarbij de lessen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ter harte worden genomen. 

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border