blue

Nieuws & publicaties

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland

20 februari 2015

Het ondernemersvertrouwen is het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

De COEN-enquête is een gezamenlijk onderzoek van KvK, VNO-NCW, MKB-Nederland, CBS en EIB.
Ondernemers zijn nu al vijf kwartalen op rij positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, komt uit op +6; één punt hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. 

Het vertrouwen in de groot- en detailhandel viel terug, maar is nog wel positief. Groothandelaren ervoeren met name de ontwikkelingen van het economisch klimaat als minder gunstig. Voor het eerst in ruim vier jaar waren ondernemers per saldo positief over de winstgevendheid. In de meeste sectoren zijn de ondernemers die een verbetering van de winstgevendheid zien nu in de meerderheid ten opzichte van ondernemers die een verslechtering ervaren.  

Klik hier voor de COEN-enquête

Zie ook www.ondernemersplein.nl/COEN

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border