blue

Nieuws & publicaties

Eindrapport kosten REACH voor het MKB

Eindrapport kosten REACH voor het MKB

19 februari 2015

In 2013 bleek uit onderzoek dat de kosten die het midden-en kleinbedrijf (MKB) maakt om te voldoen aan de REACH-verordening relatief hoog zijn.

Daarom hebben de Rijksoverheid en het bedrijfsleven gezamenlijk een aanpak ontwikkeld om het voor MKB-bedrijven eenvoudiger te maken om aan de verplichtingen te voldoen.

De resultaten en ingezette acties kunt u lezen in het eindrapport van het gezamenlijke project. Deze acties worden breed gedragen en met de uitvoering daarvan kan een reductie van 10-20% van de kosten worden gerealiseerd.

Klik hier voor het eindrapport

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border