blue

Nieuws & publicaties

Transitievergoeding nader uitgewerkt

Transitievergoeding nader uitgewerkt

06 februari 2015

Werkgevers die na 1 juli personeel ontslaan, moeten volgens de nieuwe Wet Werk en Zekerheid werknemers een transitievergoeding meegeven.

Als werkgevers op dat moment ook gebonden zijn aan andere (collectieve) afspraken met werknemers, gaan echter die afspraken voor. Werkgevers hoeven dus niet dubbel te betalen. Dat is de kern van een overgangsregeling van minister Asscher van Sociale Zaken, waarmee het kabinet heeft ingestemd.

De Wet werk en zekerheid verplicht de werkgever, als is voldaan aan de voorwaarden, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding te betalen indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015. Om te voorkomen dat werkgevers, die op die datum nog gebonden zijn aan bijvoorbeeld een cao of sociaal plan of individuele afspraken over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag, dubbel moeten betalen komt er een overgangsregeling. Deze is van toepassing wanneer afspraken over vergoedingen en voorzieningen definitief zijn aangegaan voor 1 juli 2015 en de werknemer bij beëindiging van het dienstverband daaraan op 1 juli 2015 rechten kan ontlenen. 

Onder ‘vergoedingen’ valt bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. Onder ‘voorzieningen’ vallen alle afspraken die geen ‘vergoedingen’ zijn zoals afspraken over om- of bijscholing, een outplacementraject of wachtgeldregeling.

De Ministerraad heeft, op voorstel van Asscher ermee ingestemd om twee ontwerpbesluiten over de transitievergoeding voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de voorstellen wordt pas openbaar na het advies. Lees meer.
 

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border