blue

Nieuws & publicaties

Presentatie MKB Groeiagenda

Presentatie MKB Groeiagenda

06 februari 2015

Maandag 9 februari zal voorzitter Michaël van Straalen (MKB Nederland) de MKB Groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb overhandigen aan minister-president Mark Rutte.

Dit doet hij tijdens een speciale bijeenkomst in de Rotterdamse Markthal in aanwezigheid van voorzitters en directeuren van aangesloten brancheorganisaties en andere relaties, zoals vertegenwoordigers van  kennispartners en ambassadeurs.
Na afloop van de officiële bijeenkomst zal de minister-president een rondleiding krijgen door de Markthal en met een aantal ondernemers spreken.

De economische groei in Nederland moet omhoog. Dat vraagt meer ondernemerschap, met een sleutelrol voor het mkb. Juist kleine bedrijven staan vaak aan de basis van innovatieve ontwikkelingen waardoor nieuwe werkgelegenheid kan ontstaan. Nederland kent een rijke mkb-economie. Het mkb biedt werk aan ongeveer twee-derde van de beroepsbevolking. De ontwikkelingen op het gebied van ICT en technologie en de internationalisering stelt een mkb-bedrijf in deze tijd in staat om te groeien. Het kleine bedrijf als de nieuwe multinational. Maar nog lang niet alle mkb-bedrijven groeien in een tempo waarvoor het potentieel ruim voor handen is. Waar sommige zich hebben ontwikkeld van lokaal tot globale kampioen, vechten andere juist voor hun voortbestaan. Teveel belemmeringen staan tussen de ondernemer en ruimte voor groei. Het aantal regels groeit, en risico’s en lasten worden in hoge mate op het bord van de ondernemer neergelegd. Dit is vastgelegd in MKB Groeiagenda. Deze agenda beschrijft vooral de kansen die er liggen. Maar ook welke concrete belemmeringen geadresseerd moeten worden om de groei bij het mkb te ontketenen.
Maandagmiddag na de overhandiging (plm. 15.30 uur) zal de MKB Groeiagenda openbaar worden via de website van MKB Nederland www.mkb.nl

De Groeiagenda is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border