blue

Nieuws & publicaties

CBS: leveren import- en exportgegevens eenvoudiger voor bedrijven

CBS: leveren import- en exportgegevens eenvoudiger voor bedrijven

23 januari 2015

Het CBS gaat veranderingen doorvoeren in de opgave voor de statistiek Internationale Handel in Goederen. Vanaf 2015 werkt het CBS met een nieuwe webapplicatie waardoor het aanleveren van data eenvoudiger wordt.

Daarnaast wordt aan bijna de helft van de ondernemingen de mogelijkheid geboden om hun opgave voor Internationale Handel in Goederen binnen de EU op jaarbasis te verzorgen in plaats van maandelijks. In de toekomst zal deze groep worden uitgebreid. Het CBS verwacht met deze maatregelen een aanzienlijke verlaging van de lastendruk te realiseren. Lees meer.

Meer dan de helft van de totale lastendruk door het CBS bij het bedrijfsleven wordt veroorzaakt door de enquête over de Internationale Handel in Goederen. Met deze vereenvoudiging komt het CBS haar belofte na de regeldruk voor ondernemers te verminderen.

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border