blue

Nieuws & publicaties

Rapport Naar de top / het bedrijvenbeleid in actie(s)

Rapport Naar de top / het bedrijvenbeleid in actie(s)

14 september 2011

Het kabinet heeft op 13 september 2011 het rapport ''Naar de top: het bedrijvenbeleid in actie(s)'' gepresenteerd. Ondernemers en onderzoekers uit negen topsectoren van de Nederlandse economie is gevraagd om concrete voorstellen te doen die de Nederlandse concurrentiekracht versterken. Het kabinet is enthousiast over de ideeën en voorstellen. Het rapport is het antwoord op de voorstellen van de topsectoren en tegelijkertijd een aanbod en uitnodiging aan de topsectoren om - samen met het kabinet - de ingezette koers naar de top krachtig en met ambitie voort te zetten.

In het rapport wordt aangegeven dat niet alleen goede verbindingen tussen de topsectoren onderling van belang zijn, maar ook die met andere sectoren zoals de groothandel, de bouwsector en de zakelijke dienstverlening die sterk faciliterend zijn. Het rapport sluit prima aan op het recente onderzoek ''Geen Topprestaties zonder Topgroothandel'' van het NVG. Enkele van de aanbevelingen komen concreet terug in de voorgestelde maatregelen om het groeivermogen van de economie de komende jaren te versterken.

Voor meer informatie en documenten zie http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2011/09/13/sterkere-economie-door-investeren-in-ondernemen-en-onderzoek.html

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border