blue

Nieuws & publicaties

Aanjager banenafspraak overheidssector aangesteld

Aanjager banenafspraak overheidssector aangesteld

22 januari 2015

Hans Spigt is op voordracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en mede namens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aangesteld als aanjager voor de uitvoering van de banenafspraak overheidssector.

In die functie staat hij het Verbond Sectorwerkgevers Overheid bij en zal hij werkgevers actief benaderen voor de concrete invulling van de gemaakte afspraken. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten komen. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit gebeurde met oog op de Participatiewet, die op 1 januari van dit jaar in werking trad.

De centrale werkgeversorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland) hebben begin oktober 2014 ABU-voorzitter Aart van der Gaag benoemd als boegbeeld.

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border