blue

Nieuws & publicaties

Kenniscentra gaan op in nieuwe vorm SBB

Kenniscentra gaan op in nieuwe vorm SBB

17 december 2014

De 17 kenniscentra die onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar brengen op het gebied van leerbedrijven, kwalificatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden per 1 augustus opgeheven.

Hun taken worden dan uitgevoerd door de landelijke organisatie Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), die een nieuwe vorm krijgt. Dit is het gevolg van een aanzienlijke bezuiniging op het budget van de kenniscentra in het regeerakkoord.

De nieuwe werkwijze moet niet alleen efficiënter maar ook effectiever worden. Binnen de nieuwe werkvorm is er één aanspreekpunt, maar het leeuwendeel van het werk zal in de regio plaatsvinden. Bij de start van de nieuwe samenwerkingsorganisatie moeten de bestuurlijke drukte en het aantal overlegmomenten met meer dan 80 procent zijn afgenomen.

Vanaf volgend jaar zullen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan één doel: mbo-studenten optimaal voorbereiden op een plek in de samenleving en in het bedrijf. SBB-adviseurs bijvoorbeeld zorgen voor de werving en kwaliteitsborging van de leerbedrijven. Zij kennen de scholen en het regionale bedrijfsleven goed. Binnen SBB maken het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs afspraken over het opleidingenaanbod en de diploma-eisen van beroepsopleidingen.

Scholen krijgen steeds meer ruimte om het onderwijs af te stemmen op regionale wensen. Met het Wetsvoorstel herziening kwalificatiestructuur krijgen de dossiers een brede, gemeenschappelijke basis met algemene vakken als taal, rekenen en ondernemerschap. In profielen komt het specifieke vakmanschap aan de orde. Nieuw is dat scholen keuzedelen kunnen toevoegen aan een opleiding. Daarmee kunnen scholen hun opleidingen actueel en flexibel houden.
Voor meer informatie kunt u de website van SBB raadplegen.

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border