blue

Nieuws & publicaties

Benoeming sectorkamer Handel

Benoeming sectorkamer Handel

17 december 2014

Geo Aldershof, algemeen secretaris NVG, is namens de werkgevers benoemd in de sectorkamer Handel.

Onlangs heeft het SBB-bestuur de leden van de sectorkamers benoemd. De benoemde leden maken als vertegenwoordigers uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk en sectoraal niveau afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken (kwalificeren en examineren, bpv en doelmatigheid). Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over andere onderwerpen die te maken hebben met aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Met als gezamenlijk doel: voldoende deskundige vakmensen opleiden in het mbo. Voor een goede overdracht van kenniscentra naar SBB trekken het SBB-bureau en de sectorkamers de komende maanden gezamenlijk op met de kenniscentra. Vanaf 1 augustus 2015 is SBB officieel bevoegd tot het uitvoeren van de wettelijke taken.
Naast de sectorkamer Handel zijn er ook sectorkamers voor:

* gebouwde omgeving en techniek
* mobiliteit, trnasport en maritiem
* voedsel, groen en hospitality
* specialistische ambachten en kleine beroepen
* zorg, welzijn en sport
* creatieve industrie en ICT
* economische en administratieve beroepen

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border