blue

Nieuws & publicaties

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk

15 december 2014

De groothandel kampt al drie jaar met dalende omzetten. Dit was in 2014 vooral te wijten aan (fors) lagere prijzen van olie en agrarische producten.

Onderliggend gaat het wel degelijk beter. Zonder grote prijseffecten steeg de omzet en ook het handelsvolume groeit weer (met 1,8% in 2015).
Toch staat de rentabiliteit over een breed front onder druk en is vernieuwing nodig voor een hogere productiviteit en toekomstbestendigheid.
Exportfocus loont. Gunstig is dat de wederuitvoer ook in 2015 sterker stijgt dan de totale export.

Kortom, wat is de actuele stand van zaken en welke trends zijn er zichtbaar in de sector? Belangrijke vragen die worden beantwoord in de ING Sectorvisie Groothandel

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border