blue

Nieuws & publicaties

Tweede Kamer stemt in met overgang wettelijke taken naar SBB

Tweede Kamer stemt in met overgang wettelijke taken naar SBB

11 december 2014

De Tweede Kamer heeft op 9 december 2014 het wetsvoorstel Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra naar SBB aangenomen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel bleek binnen de Kamer breed draagvlak te bestaan voor het samenwerkingsmodel en werd het vertrouwen uitgesproken in SBB.
Lof was er voor een efficiëntere samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven, de regionale insteek en de vermindering van het aantal overleggen. Volgens minister Bussemaker is deze vernieuwing noodzakelijk om aan te sluiten bij de snel veranderende arbeidsmarkt.

Erkenningstaken
De VVD en de PvdA hebben aanvullend een amendement ingediend om de erkenningstaken rond de beroepspraktijkvorming over drie jaar te evalueren. Dit hangt samen met deze zbo-taak van SBB. Dit amendement is aangenomen. De wetswijziging wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer, zodat de overdracht op 1 augustus 2015 volgens planning kan plaatsvinden.

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border