blue

Nieuws & publicaties

MVO Sector Risico Analyse

MVO Sector Risico Analyse

26 november 2014

Afgelopen week heeft het Kabinet de onderzoeksresultaten MVO-risico’s gepubliceerd.

In opdracht van het kabinet heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd naar 12 prioritaire sectoren van de Nederlandse economie. Doel van deze Sector Risico Analyse (SRA) was het verkrijgen van inzicht in die bedrijfssectoren die een verhoogd MVO-risicoprofiel hebben, per risicosector de belangrijkste risico’s te identificeren, en zichtbaar te maken in welke mate de sectoren al invulling geven aan hun verantwoordelijkheid om deze risico’s weg te nemen.

Klik hier voor het rapport en de Kamerbrief

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border