blue

Nieuws & publicaties

Regeldruk en marktwerking op agenda tijdens EU-Voorzitterscahp

Regeldruk en marktwerking op agenda tijdens EU-Voorzitterscahp

02 oktober 2014

Als Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie vervult, zet het kabinet waarschijnlijk de Europese regeldruk, marktwerking en transport en milieu op de agenda.

Dit zei minister Schultz van Haegen tijdens een debat in de Tweede Kamer over Europa. Verladersorganisatie EVO onderschrijft dat er grote stappen gezet moeten worden om de regeldruk terug te dringen en de vrije markt te vervolmaken.

Het kabinet beslist pas begin november officieel over de te volgen lijn. Toch lichtte de minister van Infrastructuur en Milieu gisteren duidelijk een tipje van de sluier op van de Nederlandse agenda tijdens het EU-voorzitterschap.

Regeldruk
Naast de nationale ‘maatwerkaanpak regeldruk logistiek’ van het kabinet, is het volgens EVO ook hoog tijd om de kwaliteit van regelgeving en toezicht op Europees niveau te verbeteren. EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, presenteerde daarom voorafgaand aan de Europese verkiezingen de top-10 Europese handelsbarrières. Concreet wil EVO meer efficiency en lagere kosten voor bedrijven door Europese douanediensten via één IT-systeem te laten werken, een gelijkluidende handhaving van de rij- en rusttijden voor chauffeurs en minder douaneformaliteiten voor het goederenvervoer over zee tussen twee Europese zeehavens.

Marktwerking 
EVO vindt het ook verstandig dat het kabinet aandacht heeft voor een betere Europese marktwerking. Zo is er voor een betere kwaliteit van het spoorgoederenvervoer een eerlijkere concurrentie nodig, wat alleen mogelijk is door een strikte scheiding van spoorbeheer- en vervoer in heel Europa door te voeren. Ook gelden er in Europa nog steeds beperkingen voor het inzetten van buitenlandse vervoersbedrijven voor opdrachten binnen één land en verschilt het maximaal toegestane gewicht en lengte van vrachtauto’s per lidstaat. Tot slot vragen de steeds groter wordende containerlijnvaartallianties om aandacht.

Bron: Persbericht EVO Zoetermeer

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border